onsdag 11. april 2012

MØTE OM UTBYGGINGSSAKENE I MIDTBYGDA

Kjære naturvenn!

Vi viser til tidligere to utsendte invitasjoner til medlemmene om vårt åpne møte
                                    
                                                       onsdag 11. april kl. 18.00- 19.00

                                     på Utheim grendehus i Nyveien 1 k på Rotnes i Nittedal.

Temaet er plan- og utbyggingssakene i midtbygda som etter vår mening bør sees i sammenheng og ikke vedtas stykkevis og delt.

Saken har kommet opp en smule hastepreget fordi Formannskapet mandag 16.04. for tredje gang gang skal behandle ankesak om behandling av Områdereguleringsplanen for Nittedal stasjonsområde. Den er tidligere utsatt to ganger fordi den ikke var tilstrekkelig utredet, jf. Forvaltningsloven. Vi mener den fremdeles ikke er tilfredsstillende saksbehandlet.

Og vi mener saken bør utsettes og ses i sammenheng med Delplan Riksvei 4 som kommer i mai og dessuten at den må sees i sammenheng med Delplan Sentrumsutvikling som ikke kommer videre før riksveien er lagt om.

Fremskrittet er over oss!
(Illustrasjonsfoto)
Saken om områdereguleringsplanen for Nittedal stasjonsområde er vel kjent fra Varingen pga. bygging av felt B6 Tajet i Rotneshagan på Godseier Wessels eiendom påstås betinget av at atkomstvei etableres ved ekspropriasjon av veigrunn over naboens - Signe Fossums - vesle tomt,

slik at Rotnes bruk ikke behøver å ha veien på sitt egen, store eiendom.

Det opereres med en noe diffus verneplan for kulturlandskapet på Rotnes bruk og denne verneplanens grenser later til å være både fleksible og tøyelige.

Bl.a. argumenterer kommunen med at Solliveien ikke kan forlenges fordi området innenfor er vernet, mens Rotnes bruk selv - i en annen sak - foreslår å bygge terrasseboliger der. Samtidig får man ikke lovfestet innsyn i verneplanen slik at man kan etterprøve kommunens vurderinger. Dette finner vi noe påfallende og en smule kritikkverdig.

Vi foreslår derfor at Formannskapet utsetter behandlingen av saken i aprilmøtet og heller ser den i sammenheng med de andre plan- og utbyggingssakene i maimøtet.

Hva er det som egentlig haster slik? B6 skal jo ikke bebygges før i 2015?

Vel møtt!


Mvh
NATURVERNFORBUNDET I NITTEDAL

Ivar Christensen,
leder.
.
.
.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar