torsdag 16. juni 2011

Åpent møte om geologi og fugler i grustaket ved Strøm bru

Mandag 6.6 2011 hadde Naturvernforbundet i Nittedal utendørs medlemsmøte i grustaket til Berg gård like ved Strøm bru. Vi var 12-15 stykker. Vi hadde to entusiaster som kåserte for oss om to fascinerende og svært forskjellige tema.

Olav Strøm Prestvik snakket om geologien i dette området, som han kaller Bergsdalen. Olav er fagmann innen geologi, og samtidig bonde på Strøm gård like i nærheten. Han fortalte om de mektige lagene av grus og stein, og hvordan de oppsto i de ulike fasene av siste istid.Olav Strøm Prestvik kåserer om geologien bak
de mektige grusmassene i sandtaket ved Berg gård.


Tor Skjetne er tannlege av yrke, og samtidig hobby-ornitolog på sin hals. Tor fortalte oss om den meget sjeldne dvergloen, som bare hekker noen ganske få steder i Norge. Og vi fikk øye på den på flaten inne i sandtaket, alle holdt pusten!  Tor fortalte også om sandsvalene, som det er mange flere av, og som trives godt i de bratte grus-skrentene.Tor Skjetne snakket om fugler - berglo og sandsvale -
og stilte opp med teleskop så vi kunne se fuglene på avstand.