onsdag 10. september 2014

ENERGI, MILJØ OG SAMFUNN

ÅPENT MØTE TORSDAG 18.9. KL. 19 PÅ UTHEIM GRENDEHUS I NITTEDAL

Naturvernforbundets bok Energi, Miljø og samfunn, 40 år etterpå. Hvor var vi da, hvor er vi nå?

Foredrag ved Hugo Parr

 I 1974 utga Naturvernforbundet boka Energi, Miljø og Samfunn, en bok som ble mye lest, sitert og brukt. Boka ga en grundig analyse av alle energikilder, deres miljømessige fordeler og ulemper, og forsøkte å prioritere dem etter prinsippet om ”minste onde” . Den foreslo blant annet en avtrapping til null vekst i Norges energiforbruk innen 1990. Dette kan synes nesten komisk 40 år senere, i lys av den stadige veksten vi har hatt, men det er høyst relevant med dagens klima-utfordringer. Hugo Parr ledet arbeidet med boka i 1974, og vil kåsere rundt disse utfordringene, slik de fortonet seg den gang og slik de er nå.

Omslaget på boka fra 1974