torsdag 15. mars 2012

MØTE OM VARINGSKOLLEN

Tirsdag 31.01.2012 kl. 20.00 møtte mange frem på Utheim grendehus på Rotnes. Temaet var videreutvikling av skisenteret i Varingskollen og en redegjørelse for dets utbyggingsplaner.

Vi fikk Andy Taylor fra skisenteret til å gjennomgå utbyggingslanene og som "opponent" hadde vi vårt medlem Ståle Pinslie, kjent for sin lokalkunnskap om Varingskollen og berømt for sitt mangeårige, gode arbeid med å ta vare på kulturminner, f. eks. gamle tømmerslep - i det samme området.

Det var spørsmål og svar både underveis og etterpå, men det ble ikke fattet noe vedtak i saken. Skisenterets utbyggingsplaner virket nemlig atskillig mer edruelige enn de planer vi tidligere har fått høre om.


Varingskollen Piste Map
Bilde: Varingskollen.no
Ståle Pinslie fikk Nittedal kommunes kulturpris i 2007. Han er en høyst nødvendig vaktbikkje i sitt område, se f.eks. på hvordan man må passe på hele tiden: (Side 5 og 6:) http://www.nittedal.kommune.no/Documents/Enhet%20for%20tekniske%20tjenester/Plan/Arealplaner/Hakkebakken/Vedtak/Saksinnstilling%2060-11.PDF
.
Utydelige og dårlige lesbare kart og andre typer mangelfulle høringssaker/beslutningsgrunnlag er noe som går igjen i mange saker. Ståle Pinslie er meget aktiv og samarbeider med Turistforeningen, Turkameratene og andre gode krefter: http://www.dntoslo.no/activity.php?ac_id=35217

Les Fylkesmannens innsigelser mv.
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=66343&amid=3442145 og
http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4770&amid=2486048
Les hva skisenteret skriver om seg selv: http://www.varingskollen.no/
Velg fanen "Alpinsenter", deretter "Om oss".
.
.
.